امروز : سه شنبه 21 ارديبهشت 1400

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

خدمات

خدمات كارت هوشمند ملی • شرايط شهروند مجاز به ثبت نام کارت هوشمند ملي

کليه اتباع ايراني بالاي 15 سال تمام که داراي شناسنامه معتبر عکس دار مي باشند.

 • اولويت ثبت نام
 1. افرادي که با ورود به محدوده سني 15 سال تمام، واجد شرايط دريافت کارت ملي مي شوند.
 2. شهرونداني که کارت ملي نمونه سابق خود را بين سالهاي 1380 تا 1389 دريافت کرده و يا آنرا مفقود نموده اند.
 • پيش نيازها
 1. همراه داشتن شناسنامه عکس دار معتبر و خوانا
 2. همراه داشتن شماره ملي، کدپستي و نشاني محل سکونت
 3. آمادگي جهت اخذ تصوير چهره و اسکن اثر انگشت
 • هزينه ها
 1. هزينه صدور کارت هوشمند ملي برابر تعرفه سال جاری است که هنگام ثبت نام در همين سايت بصورت الکترونيکي با استفاده از کارت بانکي متصل به شبکه شتاب دريافت مي گردد.
 2. کارمزد تحويل کارت هوشمند ملي برابر تعرفه سال جاری مي باشد که هنگام تحويل کارت دريافت مي گردد
 • نکته قابل توجه
شهرونداني که کارت هوشمند ملي خود را مفقود نموده و يا يکي از اقلام اطلاعاتي مندرج بر روي کارت هوشمند ملي
(نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، نام پدر) خود را تغيير داده اند به يکي از ادارات ثبت احوال مراجعه نمايند.


آخرین به روز رسانی : 1398/11/19
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 78775 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 8 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 135 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 832 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 3382 نفر