امروز : يكشنبه 29 فروردين 1400

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

درباره ثبت احوال : اشخاص

علی رحمتی

سمت : سرپرست ثبت احوال شهرستان زاهدان
معرفی : مدیریت ثبت احوال شهرستان زاهدان
آدرس : سه راه پاسداران
تلفن تماس : ۰۵۴۳۳۴۱۳۲۶۸
فکس : ۰۵۴۳۳۴۴۴۲۴۵

آخرین به روز رسانی : 1399/5/15

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 76464 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 1 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 23 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 169 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 901 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 2913 نفر