امروز : شنبه 27 دي 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

درباره ثبت احوال : اشخاص

فرامرز سالارزهی

سمت : رئیس اداره ثبت احوال بخش ایرندگان
معرفی : رئیس اداره ثبت احوال بخش ایرندگان

آخرین به روز رسانی : 1399/7/1

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 68677 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 36 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 129 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 1030 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 4294 نفر