امروز : چهارشنبه 7 آبان 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

درباره ثبت احوال : اشخاص

رضا راحت دهمرده

سمت : مدیر کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان
معرفی : تلفن : ۰۵۴۳۳۲۹۴۸۵۱
فکس : ۰۵۴۳۳۲۹۴۸۵۲
آدرس ایمیل : info@sabteahval-stb.ir

آخرین به روز رسانی : 1398/2/7

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 59535 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 4 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 99 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 156 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 901 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 3900 نفر