امروز : سه شنبه 7 بهمن 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

درباره ثبت احوال : اشخاص

رضا راحت دهمرده

سمت : مدیر کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان
معرفی : تلفن : ۰۵۴۳۳۲۹۴۸۵۱
فکس : ۰۵۴۳۳۲۹۴۸۵۲
آدرس ایمیل : info@sabteahval-stb.ir

آخرین به روز رسانی : 1398/2/7

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 69873 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 40 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 133 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 1053 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 3969 نفر