امروز : شنبه 31 فروردين 1398

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

آمار ثبت طلاق

آمار ثبت طلاق در استان سیستان و بلوچستان

آمار ثبت طلاق سال ۱۳۹۱

آمار ثبت طلاق سال ۱۳۹۲

آمار ثبت طلاق سال ۱۳۹۳

آمار ثبت طلاق سال ۱۳۹۴

آمار ثبت طلاق سال ۱۳۹۵


آخرین به روز رسانی : 1396/11/7
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 20282 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 634 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1770 نفر