امروز : چهارشنبه 3 بهمن 1397

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

آمار ثبت وفات

آمار ثبت وفات در استان سیستان و بلوچستان

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۱

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۲

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۳

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۴

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۵


آخرین به روز رسانی : 1396/11/7
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 16543 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 3 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 63 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 82 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 567 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1778 نفر