امروز : شنبه 31 فروردين 1398

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

آمار ثبت وفات

آمار ثبت وفات در استان سیستان و بلوچستان

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۱

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۲

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۳

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۴

آمار ثبت وفات سال ۱۳۹۵


آخرین به روز رسانی : 1396/11/7
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 20282 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 1 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 634 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1770 نفر