امروز : چهارشنبه 27 شهريور 1398

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

تولدی دوباره دختری با صدور شناسنامه

تولدی دوباره دختری با صدور شناسنامه

در بازدید مدیر کل ثبت احوال استان از اداره ثبت احوال دشتیاری مجوز صدور شناسنامه برای دختری ۹ ساله که از ابتدای تولد دچار بیماری فلج بود صادر و شناسنامه پس از مراحل صدور به این خانواده تحویل گردید . 


تاریخ درج : 1398/4/9

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 24996 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 1 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 4 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 18 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 96 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 790 نفر