امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

تولدی دوباره دختری با صدور شناسنامه

تولدی دوباره دختری با صدور شناسنامه

در بازدید مدیر کل ثبت احوال استان از اداره ثبت احوال دشتیاری مجوز صدور شناسنامه برای دختری ۹ ساله که از ابتدای تولد دچار بیماری فلج بود صادر و شناسنامه پس از مراحل صدور به این خانواده تحویل گردید . 


تاریخ درج : 1398/4/9

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 49105 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 1 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 27 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 149 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 878 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 3249 نفر