امروز : يكشنبه 27 آبان 1397

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان دلگان

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان دلگان

با حضور مدیر کل ثبت احوال استان و مسئولین محلی شهرستان دلگان شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در محل فرمانداری این شهرستان بزگرار شد .
تاریخ درج : 1397/7/29

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 13535 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 36 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 102 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 582 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1862 نفر