امروز : يكشنبه 27 آبان 1397

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

افتتاح اولین دفترپیشخوان خدمات دولت ارائه دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در استان

افتتاح اولین دفترپیشخوان خدمات دولت ارائه دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در استان

اولین دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ، ارائه دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در استان با حضور فرماندار شهرستان زابل و مدیر کل ثبت احوال استان افتتاح گردید.
تاریخ درج : 1397/7/22

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 13535 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 36 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 102 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 582 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1862 نفر