امروز : يكشنبه 27 آبان 1397

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هیرمند

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هیرمند

با حضور مدیر کل ثبت احوال استان و معاونین ستادی اداره کل و همچنین فرماندار و مسئولین محلی شهرستان هیرمند جلسه هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با هدف برنامه ریزی و هماهنگی در جهت ثبت بهنگام اطلاعات وقایع حیاتی برگزار گردید.
تاریخ درج : 1397/7/22

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 13535 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 36 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 102 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 582 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1862 نفر