امروز : دوشنبه 27 اسفند 1397

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

حضور مدیر کل ثبت احوال استان در جلسه شورای اداری شهرستان نیکشهر در بخش لاشار در هفته دولت

حضور مدیر کل ثبت احوال استان در جلسه شورای اداری شهرستان نیکشهر در بخش لاشار در هفته دولت

به مناسبت هفته دولت مدیر کل ثبت احوال استان در جلسه شورای اداری شهرستان نیکشهر حضور و گزارشی از فعالیت های ثبت احوال استان ارائه نمود.

تاریخ درج : 1397/6/9

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 19032 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 4 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 96 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 100 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 618 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1963 نفر