امروز : شنبه 31 فروردين 1398

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

دیدار صمیمی فرماندار نیکشهر با مدیر کل ثبت احوال استان س و ب

دیدار صمیمی فرماندار نیکشهر با مدیر کل ثبت احوال استان س و ب

صالحی فرماندار شهرستان نیکشهر با حضور در دفتر مدیر کل ثبت احوال استان در خصوص اقدامات و فعالیت های صورت گرفته ثبت احوال در حوزه شهرستان نیکشهر دیدار و گفتگو کردند .

در این دیدار مدیر کل ثبت احوال استان اظهار داشت : در راستای اجرای طرح فاقدین شناسنامه در شهرستان نیکشهر و پیگیرهای فرماندار محترم  فعالیت ها و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است که امید است با تداوم این امر مشکل فاقدین شناسنامه در شهرستان نیکشهر به طور کامل مرتفع گردد .

فرماندار نیکشهر نیز در این دیدار گفت : عملکرد اداره کل ثبت احوال استان در خصوص فاقدین شناسنامه بسیار مطلوب است . وی با اشاره به نمایندگی بخش آهوران گفت : با افتتاح این نمایندگی در بخش آهوران مشکل بسیاری از مردم منطقه برای دریافت خدمات مرتفع می گردد .    تاریخ درج : 1397/5/22

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 20282 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 1 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 634 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1770 نفر