امروز : چهارشنبه 3 بهمن 1397

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

بازدید رئیس سازمان ثبت احوال کشور از اداره ثبت احوال زاهدان

بازدید رئیس سازمان ثبت احوال کشور از اداره ثبت احوال زاهدان

رئیس سازمان ثبت احوال کشور و هیات همراه در آخرین برنامه سفر خود به استان سیستان و بلوچستان از قسمت های مختلف اداره ثبت احوال شهرستان زاهدان بازدید به عمل آوردند.
 تاریخ درج : 1397/4/18

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 16543 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 3 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 63 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 82 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 567 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1778 نفر