امروز : شنبه 31 فروردين 1398

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی دهیاران بخش مرکزی شهرستان مهرستان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی دهیاران بخش مرکزی شهرستان مهرستان

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان مهرستان در جلسه دهیاران بخش مرکزی گفت : همکاری دهیاران و شوراها در اعلام به موقع وقایع حیاتی کمک بسیار زیادی به ثبت بهنگام اطلاعات وقایع حیاتی در استان می نماید .
وی در این جلسه ضمن ارائه آمار عملکرد ۱۰ماهه ثبت وقایع حیاتی شهرستان نقاط قوت و چالشهای آماری ثبت وقایع حیاتی را مورد بحث و تحلیل قرار داد و تاکید کرد ارسال به موقع گزارش جهت ثبت وقایع به خصوص ثبت فوت (در اجرای مصوبه شورای تامین استان ) در اولویت کار دهیاران قرار گیرد .

تاریخ درج : 1396/11/15

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 20282 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 2 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 634 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1770 نفر