امروز : سه شنبه 21 ارديبهشت 1400

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

سفر هیئت بازرسی سازمان ثبت احوال کشور به سیستان و بلوچستان

سفر هیئت بازرسی سازمان ثبت احوال کشور به سیستان و بلوچستان

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت احوال کشور به همراه 4 نفر از معاونین و کارشناسان ستاد سازمان با هدف بازدید از ادارات ثبت احوال سیستان و بلوچستان به این استان سفر نمودند .

در این سفر یک هفته ای هیئت بازرسی ، از ادارات حوزه شهرستان زاهدان ( ادارات ثبت احوال شهرستان زاهدان ، منطقه 1 و 2 زاهدان) ، ادارات حوزه سیستان ( ادارات ثبت احوال شهرستان هامون ، زهک و زابل) ادارات حوزه بلوچستان ( ادارات ثبت احوال شهرستان تفتان ، خاش و ایرانشهر) بازدید به عمل آوردند و از نزدیک روند فعالیت ها و خدمات رسانی به مراجعین را بررسی نمودند .

بازدید از اداره کل ثبت احوال استان

 
بازدید از دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال شهرستان زاهدان


بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان هامون

بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان زهک

بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان زابل

بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان زاهدان

بازدید از اداره ثبت احوال منطقه 1 زاهدان

بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان تفتان

بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان خاش

بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان ایرانشهر
تاریخ درج : 1399/11/16

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 78777 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 4 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 20 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 135 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 837 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 3386 نفر