امروز : شنبه 27 دي 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

اهدای خون کارکنان ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اهدای خون کارکنان ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

به مناسبت سوم دیماه روز ملی ثبت احوال کارکنان ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان با حضور در محل انتقال خون خون خود را اهدا نمودند . اهدای پلاسما 


تاریخ درج : 1399/10/6

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 68677 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 4 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 37 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 129 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 1031 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 4294 نفر