امروز : شنبه 27 دي 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

تقدیر از همکاران ثبت احوال شهرستان زابل

تقدیر از همکاران ثبت احوال شهرستان زابل

به مناسبت سوم دیماه روز ملی ثبت احوال در مراسمی از همکاران اداره شهرستان زابل تقدیر گردید 

تاریخ درج : 1399/10/6

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 68680 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 3 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 40 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 129 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 1034 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 4297 نفر