امروز : چهارشنبه 7 آبان 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

نظام پیشنهادات موتور محرک سازمان

نظام پیشنهادات موتور محرک سازمان

مدیریت مشارکتی یک رویکرد مدیریتی پویا است که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان ایفا می کند .
 نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاي کارکنان بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی ، نظام همکاري فکري و علمی کلیه اعضاي یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن است.
در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاء بهره وري فعالانه اندیشه کرده و حاصل آنرا در قالب طرحها و پیشنهادات به سازمان ارائه می کنند و بدین طریق ، یک نظام همفکري و هم اندیشی براي رسیدن به اهداف سازمان بوجود می آید.
این نظام که مبتنی بر اصل انسان مداري است، براي افکار و خلاقیت هاي کلیه اعضاي سازمان ارزش قائل است وبه عنوان یک نظام مطلوب و کار آمد مدیریتی هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملی آزمون هاي موفق خود را گذرانیده است.
نظام پیشنهادات تکنیکی است که از طریق آن می توان به یافته هاي ذهنی و اندیشه سرمایه اي انسانی در حل مسائل و ایجاد سوالات جدید و راه حل هاي بهینه ، در راستاي فرهنگ تغییر وبهسازي مستمر سازمان دست یافت.
کمیته پیشنهادات ثبت احوال استان نیز در این راستا در سالهای گذشته سعی نموده تا با جمع آوری پیشنهادات همکاران در سطح استان نسبت به تغییر و بهسازی روال های موجود اقدام نماید .
مدیر کل ثبت احوال استان امروز در جلسه کمیته پیشنهادات استان گفت : از سال ۹۲ تا ۹۸ تعداد ۷۱ پیشنهاد از طرف همکاران به این کمیته واصل شده است که از این تعداد ۵۴ پیشنهاد مورد تایید قرار گرفته و جهت اقدام به واحدهای مربوطه ارجاع شده و پیشنهاداتی که قابلیت اجرایی شدن در سطح کشور را داشته اند به سازمان ثبت احوال کشور ارسال شده است .
مدیر کل ثبت احوال استان ضمن تقدیر و تشکر از همکاران در ارائه پیشنهادات سازنده گفت : حوزه ستاد اداره کل از تمامی پیشنهادات همکاران در تمامی زمینه های اداری که در جهت تغییر و بهسازی امور ارائه گردد استقبال می نماید و جهت تقدیر از همکاران به تمامی پیشنهادات تایید شده در کمیته پاداش تعلق گرفته است .

تاریخ درج : 1399/4/12

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 59478 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 3 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 27 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 156 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 844 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 3843 نفر