امروز : دوشنبه 10 آذر 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

آموزش کارکنان ، باعث پیشرفت و ارتقاء سطح آگاهی و ارائه خدمت و رشد سازمان می گردد

آموزش کارکنان ، باعث پیشرفت و ارتقاء سطح آگاهی و ارائه خدمت و رشد سازمان می گردد

انطباق نیروی انسانی با شرایط جدید و تغییر در محیط کار و افزایش مهارت های ادراکی، انسانی و فنی در کارکنان و ارتقای بهره وری در جهت تحقق اهداف سازمانی، تنها از طریق آموزش و بهسازی امکان پذیر است.
مدیر کل ثبت احوال استان در ابتدای جلسه کمیته آموزش ثبت احوال استان گفت : برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سطح استان موجب رشد و ارتقاء کارکنان خواهد شد که این امر باعث می گردد تا در پاسخگویی به مراجعین بهتر عمل نمایند.
وی گفت : بسیاری از مشکلات به دلیل عدم اطلاع و آگاهی افراد از قوانین و مقررات است و آموزش چه در سطح کارکنان و چه در سطح مراجعین کمک می کند تا ارائه خدمات به نحو احسن صورت گیرد.
احرامی مسئول آموزش استان با اشاره به رشد ساعات آموزشی در سال ۹۸ گفت : در این مدت ۱۵۴۰۲ نفر ساعت کارکنان ، ۵۵۹۴ نفر ساعت مدیران پایه ، ۶۷۶ نفر ساعت مدیران میانی و مجموعا ۲۱۹۷۲ نفر ساعت آموزش در کل استان برگزار و گواهینامه صادر شده است .
وی افزود : دوره های عمومی به سمت برگزاری دوره های مشترک اداری سوق پیدا کرده که این امر برای محاسبه ساعات ارتقا رتبه همکاران بسیار موثر بوده است .
احرامی گفت : سال گذشته ۶ مقاله در حیطه وظایف ذاتی یا ماهوی ثبت احوال به واحد آموزش واصل گردید ، که امسال با مشارکت بیشتر همکاران تاکنون تعداد ۵ مقاله دریافت شده و امید است تا پایان سال با همکاری و مشارکت سایر همکاران زمینه برای ایجاد بانک مقالات و پژوهش ها فراهم شود.
مدیر کل ثبت احوال استان همچنین گفت : به مقالات ارسال شده همکاران که در فصل نامه پژوهش سازمان تایید و چاپ شود مبلغ ۵ میلیون ریال پاداش تعلق خواهد گرفت .


تاریخ درج : 1399/4/9

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 62422 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 4 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 74 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 163 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 829 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 2941 نفر