امروز : سه شنبه 7 بهمن 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

ادارات ثبت احوال امروز و فردا آماده ارائه خدمت به مردم

ادارات ثبت احوال امروز و فردا آماده ارائه خدمت به مردم

مردم از مراجعات غیر ضروری به ادارات ثبت احوال خودداری نمایند 

مدیر کل ثبت احوال استان گفت : با توجه به ضرورت شناسنامه و شماره ملی جهت شرکت در انتخابات ، ادارات ثبت احوال در روز پنجشنبه یک اسفندماه تا ساعت 16 و در روز جمعه دوم اسفند ماه تا پایان زمان رای گیری آماده ارائه خدمات و رفع مشکلات هویتی افراد واجد شرایط رای گیری می باشد .

رضا راحت دهمرده از مردم درخواست کرد طی امروز و فردا از مراجعات غیر ضروری به ادارات ثبت احوال خودداری نمایند تا کارکنان این ادارات بتوانند نسبت به خدمات رسانی به افراد واجد شرایط رای گیری اقدام نمایند .

مدیر کل ثبت احوال استان درباره سن مجاز برای رای دادن گفت: مطابق قانون حداقل سن برای رای دادن 18 سال تمام است و کسانی که تا 2 اسفند98 به 18 سال تمام می رسندمی توانند در انتخابات شرکت نمایند .
تاریخ درج : 1398/12/1

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 69872 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 3 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 38 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 133 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 1051 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 3968 نفر