امروز : دوشنبه 10 آذر 1399

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

اخبار و اطلاعیه ها

حضور در نماز جمعه مهرستان

حضور در نماز جمعه مهرستان

در آستانه سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال رئیس ثبت احوال مهرستان با حضور در مراسم نماز جمعه این شهرستان برای نمازگزاران پیرامون اهمیت ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی و وظایف قانونی ثبت احوال سخنانی ایراد داشتند و جهت حضور حداکثری در انتخابات دوم اسفند ماه  افراد واجد شرایطی که شناسنامه هایشان مفقود ویا مستعمل و غیر قابل استفاده است را جهت درخواست المثنی و تعویض شناسنامه ، به اداره ثبت احوال دعوت نمودند .

تاریخ درج : 1398/10/7

بازگشت به آرشیو
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 62424 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 4 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 75 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 163 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 830 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 2942 نفر