امروز : شنبه 31 فروردين 1398

سازمان ثبت احوال کشور


اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

درباره ثبت احوال

تاریخچه ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

       سازمان ثبت احوال کشور باقدمتی دیرینه وعمری برابربا یک قرن وازتشکیلاتی است دولتی که با صدور اولین سندو شناسنامه درتهران درسال1297 براساس  نام ونام خانوادگی ومشخصات فردی آغاز بکار نمود.
دراستان سیستان وبلوچستان پس از فراهم شدن امکانات ، درسال 1307 اداره ثبب احوال زابل تأسیس و با صدور اولین شناسنامه عملا" کارثبت احوال دراستان آغاز گردید و مامورین علیرغم مشکلات و سختی ها دراین اداره علاوه بر صدورشناسنامه برای شهروندان ، به اطراف واکناف  نیز مراجعه واقدام به صدور شناسنامه مینمودند کما اینکه درابتدا زاهدان که  «دزداب »نام داشت توسط مامورین حوزه 2 زابل شناسنامه دریافت نموده اند.
با تسلط دولت بر اوضاع سیاسی – اجتماعی  و فروکش نمودن آشوب های محلی ، روند تحویل سجل (شناسنامه ) به شهروندان درجنوب استان ازسالهای 1311 تا1313 درشهرهای بزرگ استان ازجمله خاش، سراوان، ایرانشهر وچابهارادامه یافت  و تاکنون این روند به نسبت ظرفیت ها وامکانات ، باگسترش کمی وکیفی روبرو بوده است . تاجائیکه امروزه با 28 اداره مستقل ،20 نمایندگی درمراکز بخشها و 9نمایندگی دربیمارستانهای سراسراستان خدمات ثبت احوال باسرعت ودقت وبارعایت شأن وکرامت انسانی به مردم شریف استان ارائه می شود.


آخرین به روز رسانی : 1396/9/9
آمار بازدیدها
تعداد کل بازدیدها تا امروز : 20282 نفر  |  تعداد بازدیدها کنندگان آنلاین : 1 نفر  |  تعداد بازدیدهای امروز : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای روز گذشته : 81 نفر  |  تعداد بازدیدهای 7 روز گذشته : 634 نفر  |  تعداد بازدیدهای 30 روز گذشته : 1770 نفر